SE Europe Transnational CSO Coalition for Women and Child Protection against Human Trafficking and Gender-based Violence (GBV) – STOP”

Prvu fazu projekta realizuju:

RCD – Romski centar za demokratiju , Srbija

VIVE ŽENE – Centar za terapiju i rehabilitaciju , BIH

CPT – Centar za mir i toleranciju , Kosvo

MEGASHI – Prva decija ambasada na svetu , Makedonija

PARTNERE PER FEMIJET – Prava deteta , Albanija

Drugu fazu projekta realizuju:

RCD – Romski centar za demokratiju , Srbija

VIVE ŽENE – Centar za terapiju i rehabilitaciju , BIH

CPT – Centar za mir i toleranciju , Kosvo

MEGASHI – Prva decija ambasada na svetu , Makedonija

PARTNERE PER FEMIJET – Prava deteta , Albanija

Projekat finansira:

Contracting Authority: European Commission

 

CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015
Support to regional thematic networks of Civil Society Organisations

 

Opsti ciljevi: osnazivanje organizacija civilnog drustva da ucestvuju i poboljsanje sposobnosti za dijalog sa vladom uticuci na politiku i procese donosenja odluka.

Specificni ciljevi: podsticanje umrezavanja organizacija civilnog drustva da bi se olaksala razmena znanja i vestina i unapredile vestine kampanje i zagovaranja povezanih sa ilegalnim migracijama i njihovim posledicama kao sto su trgovina ljudima i rodno zasnovano nasilje prilikom tranzita preko jugoistocne Evrope.

Organizacije civilnog drustva, drzavni i lokalni organi i donosioci odluka u jugoistocnoj Evopi

Zene i deca zrtve trgovine ljudima; odgovorne institucije Srbije, Albanije, BiH, Makedonije i Kosova; medjunarodne organizacije koje se bave problemima ilegalnih migracija.

1. podizanje kapaciteta za jacanje zastite zena i dece i sprecavanje rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima kod zainteresovanih strana u Srbiji, Albaniji, BiH, Makedoniji i na Kosovu.

2. uspostaviti razumljiv i koordinisan dijalog civilnog drustva i javnosti, drzavnih i lokalnih donosioca odluka u oblasti zastite zena i dece i trgovine ljudima.

3. povecana svest i razvijen strategijski plan za reforme drzavnog zakonodavstva za zastitu zena i dece i sprecavanje rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima.

GODINA 1i2: formiranje regionalnih timova; istrazivanje i procena zastite zena i dece i rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima i trenutne situacije; prikupljanje podataka preko priznatih lokalnih organizacija civilnog drustva prekogranicnih oblasti; regionalna razvojna strategija; regionalni sastanak; osnivanje odbora za povecanje zastite zena i dece i sprecavanje rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima, propaganda i debate; kombinovane studijske posete obukama EU za podizanje kapaciteta organizacija civilnog drustva jugoistocne Evrope, stvaranje i usvajanje lokalnih planova u 5 ciljnih IPA zemalja; TV emisije, sajtovi, prezentacije.

GODINA 3i4: javne debate, kampanje za podizanje svesti, nadgledanje implementacije pravnih reformi i realizacije procesa lokalnih planova, zagovaranje za promenu nacionalnog zakonodavstva; nacrt menadzment plana trgovine ljudima.

Transnacionalna koalicija OCD jugoistocne Evrope za zastitu zena i dece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja (RZN) – STOP ciljevi za propagiranje bolje politike za sprecavanje trgovine ljudima i RZN. OCD iz BiH, Albanije, Srbije, Makedonije i sa Kosova preduzece akciju na zastiti prava migranata, ukljucujuci one koji trenutno prolaze preko Balkana, iz Sirije, Avganistana i slicno, do zapadne Evrope. Ali, novi dogadjaji u EU povezani sa prihvatanjem migranata/ izbeglica ukazuju da neki mogu ostati zaglavljeni u ovoj regiji, I na taj nacin povecava se broj zrtava trgovine ljudima i kao posledica toga javlja se zlostavljanje dece i zena. Imajuci ogromno iskustvo, znanje i praksu, svaki partner ce, u skladu sa ciljevima projekta i ocekivanim rezultatima, kreirati indivdualni plan za razvoj nacionalne strategije koja resava ove probleme. Kroz jake regionalne mreze i partnerstvo, projekat ima za cilj da razvije i postavi jasnu strategiju kao kamen temeljac i instrument za jacanje gradjanskog aktivizma, osposobljavanje OCD i poboljsanje dijaloga izmedju drzavnih organa i civilnog drustva u jugoistocnoj Evropi. 5 IPA drzava suocava se sa istim problemom kod trgovine ljudima i RZN- nedostatak odgovarajucih pravnih i politickih okvira kao neophodni preduslov za borbu protiv njih i za donosenje legitimiteta takvim naporima, potreba za uspostavljanjem mehanizama kako bi bili sigurni da se sprovode politicke mere, da se zakoni primenjuju i zastupanje kako bi se postigli ovi ciljevi, kao i obuke namenjene vlastima, sudstvu, policiji i OCD.

Ciljevi: 1) podizanje kapaciteta za jacanje zastite zena i dece i sprecavanje rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima kod zainteresovanih strana u Srbiji, Albaniji, BiH, Makedoniji i na Kosovu– zalagati se za promene u drzavnom zakonodavstvu i njihovo sprovodjenje. Uspostavljanje i jacanje regionalne mreze partnerstva OCD kreirajuci program razmene iskustva u vezi zastupanja OCD. Partneri OCD bice angazovani u prakticnoj upotrebi alata za zastupanje zagovarajuci stvaranje i usvajanje regionalne strategije.; 2) upostaviti razumljiv i koordinisan dijalog civilnog drustva i javnosti, drzavnih i lokalnih donosioca odluka u oblasti zastite zena i dece i trgovine ljudima–priznavanje vaznosti novog regionalnog pristupa. Svi partneri ce raditi na promovisanju i prezentiranju slike i situacije suocavanja sa izazovima, dajuci primere pozitivne prakse EU u pomagaju zrtvama RZN i trgovine ljudima i 3) povecana svest i razvijen strategijski plan za reforme drzavnog zakonodavstva za zastitu zena i dece i sprecavanje rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima– politicki document na regionalnom nivou o zastiti zena i dece i sprecavanju rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima u jugoistocnoj Evropi pripremljen i usvojen, ukljucujuci konkretne preporuke koje se ticu prevencije, zastite i mera tuzilastva i prikuplanje podataka u prekogranicnim oblastima (upitnici za migrante); obezbedjivanje besplatne pravne pomoci za izbeglice/ migrante; koordinacija sa nacionalnim institucijama u potrazi za clanovima porodica i zastupanje putem medija; priprema 5 strategija i planova akcija za zastitu zena i dece i sprecavanje RZN i trgovine ljudima napravljenih od strane strucnih timova i predstavnika istaknutih OCD, konacni rezultat sestomesecnog istrazivanja, dobra sinergija, razmena znanja, iskustva i prakse zasnovane na cinjenicama i detaljnim koracima koji ce se preduzeti u naredne 4 godine; kampanja “Namigni za pomoc!” smisljena u ciljnim IPA zemljama sa ucescem drzavnih predstavnika zainteresovanih strana i clanova ciljnih grupa i komunikacija koja ukljucuje medije i razvijen strateski plan zagovaranja nacionalne reforme zakonodavstva o povecanju zastite zena i borbi protiv RZN i trgovine ljudima sa principima i pravilima za uspesno sprovodjenje inicijative javnog zastupanja, osnaziti glas javnosti i stvoriti ambijent za efikasnije delovanje.

Aktivnosti: God 1i2: formiranje regionalnih timova; istrazivanje i procena zastite zena i dece i rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima i trenutne situacije; regionalna razvojna strategija; regionalni sastanak; osnivanje odbora za resavanje trgovine ljudima i RZN, promocije i debate; kombinovane studijske posete obukama EU za podizanje kapaciteta organizacija civilnog drustva jugoistocne Evrope, stvaranje i usvajanje lokalnih planova u 5 ciljnih IPA zemalja; TV emisije, sajtovi, prezentacije. God3i4: javne debate, kampanje za podizanje svesti, nadgledanje implementacije pravnih reformi i realizacije procesa nacionalnih planova i konferencija jugoistocne Evrope o zagovaranju za promene nacionalne zakonodavne borbe protiv trgovine ljudima i RZN.

Ciljne grupe su OCD, drzavni i lokalni organi i donosioci odluka u jugoistocnoj Evropi, dok su krajnji korisnici zene i deca zrtve trgovine ljudima; odgovorne institucije Srbije, Albanije, BiH, Makedonije i Kosova; medjunarodne organizacije koje se bave problemima ilegalnih migracija. Shvatili smo da je najveci problem u vezi sa RZN i trgovinom ljudima u ciljnim IPA zemljama u potrebi da se poboljsa nivo percepcije i reakcije u zajednici i da se obezbedi konkretna i efektna sredstva kontra-trgovine. Projekat se oslanja na iskustvo, znanje i energiju OCD u saradnji sa granicnom policijom i carinskom sluzbom, lokalnim vlastima, tvorcem zenske politike i politicarima i medijima na jednom od najozloglasenijih mesta trgovine ljudima, da mobilise i angazuje identifikovane zainteresovane strane, kao i da osmisle i pokrenu sredstva za zrtve trgovine ljudima da bi mogli sami da se zastite. Iako nije novo za jugoistocnu Evropu, takve aktivnosti i dobra praksa mogu doprineti uspostavljanju originalnog pristupa prevenciji i restrikciji ilegalne trgovine zenama i decom. Projekat pruza preko radionica, planirana istrazivanja, politicke dokumenate, nacionalne strategije sa akcionim planovima, obuke i originalne informativne kampanje sa aktivnim ucescem predstavnika svih ciljnih grupa, i priblizava temu gradjanima. Projekat ce stvorit ambijent za saradnju zainteresovanih strana (OCD i vlasti).

Akcija obezbedjuje podesavanje i jacanje partnerskih OCD iz Srbije, Albanije, BiH, Makedonije i sa Kosova i njohovih mreza za resavanje problema rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima u regijama gde su uglavnom zene i deca zrtve na konkretan nacin. Akcija ce takodje razviti strateske preporuke i efikasnu politiku za resavanje konkretnih problema RZN i trgovine ljudima identifikovanih u fazi istrazivanja i obezbedice zajednicko i koordinisano delovanje civilnog drustva i javnog sektora u svakoj od pogodjenih IPA drzava.

Ocekivani rezultati ovog projekta su sledeci:

1. podizanje kapaciteta za jacanje zastite zena i dece i sprecavanje rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima kod zainteresovanih strana u Srbiji, Albaniji, BiH, Makedoniji i na Kosovu.

2. uspostavljen razumljiv i koordinisan dijalog civilnog drustva i javnosti, drzavnih i lokalnih donosioca odluka u oblasti zastite zena i dece i trgovine ljudima.

3. povecana svest i razvijen strategijski plan za reforme drzavnog zakonodavstva za zastitu zena i dece i sprecavanje rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima.